Airport Belgrade Adverising Solution
office@euro-sky.rs
+381 63 88 00 380

Sasa Jovanovic

Marketing Director

Sasa JOVANOVIC Media Manager

Tel: +381 64 144 6526

Mail: marketing@euro-sky.rs

Naš kompletni personalni kadar vam je na raspolaganju po svim pitanjima oglašavanja tj raspoloživosti slobodnih pozicija, sklapanja ugovora o zakupu medija, tehničke realizacije, izrade reklamnih folija, izveštaja i izdavanja faktura. Poseban servis je pružanje analize efikasnosti angažovanih reklama i njihovih rezultata.
marketing@euro-sky.rs
+381 64 1446526

Exif_JPEG_PICTURE