Airport Belgrade Adverising Solution
office@euro-sky.rs
+381 63 88 00 380

Dusan Kosutic

Director of development

Dusan Kosutic Direktor razvoja

Tel: +381 63 8800380

Mail: dusan.kosutic@euro-sky.rs

Naš kompletni personalni kadar vam je na raspolaganju po svim pitanjima oglašavanja tj raspoloživosti slobodnih pozicija, sklapanja ugovora o zakupu medija, tehničke realizacije, izrade reklamnih folija, izveštaja i izdavanja faktura. Poseban servis je pružanje analize efikasnosti angažovanih reklama i njihovih rezultata.
james.anderson@digitalagency.com
1 (800) 123-4567

Exif_JPEG_PICTURE